جراحی آرتروسکوپی مفاصل

جراحی آرتروسکوپی مفاصل 

جراحی آرتروسکوپی زانو
p_10

آرتروسکوپی نوعی عمل جراحی با برش کم است و به علت برش کم و صدمه بافتی کم و نیز دید قوی در محیط مفصل ؛ یکی از بهترین روشهای بررسی صدمات غضروفی و آسیبهای رباط در زانو است . در این روش با استفاده از یک دروبین و یک وسیله مخصوص درون مفصل بدون باز کردن و با بزرگ نمایی بالا دیده میشود. درصورتی که غضروف در مراحل اولیه اسیب قرار داشته باشد؛ فقط توسط این وسیله قابل تشخیص است. همین روش ارزشمند در درمان درد زانو ناشی از آرتروز نقش قابل توجهی ندارد؛  اما همین نقش اندک درصورتی که به موقع استفاده شود، میتواند بهتر از هر وسیله دیگری از درد و ناتوانی بیماران بکاهد.

به طور کلی درصورتی که شما ناگهانی دچار درد زانو شده اید و درد شما همراه با گیر کردن همراه باشد و ارتروز نیز شدید نباشد؛ میتوانید امیدوار باشید بایک عمل جراحی خیلی سبک بتوانید درد خود را تامدت طولانی بهبود ببخشید. اگر زمان عملی که پزشک به شما پیشنهاد داده را یک یا دوماه به تعویق بیندازید به جهت ضعف عضلانی و عوارض دیگر ناشی از درد این عمل تاثیر بسزایی نخواهد داشت. این عمل درصورتی میتواند ثمر بخش باشد که از قبل خود مدیریتی و تمرینات ورزشی را شروع کرده باشید، در غیر این صورت بعلت ضعف عضلات ناشی از عمل درد شما ممکن است حتی بیشتر هم شود.


جراحی آرتروسکوپی شست پا

photo_2016-05-20_11-45-24

بسیاری از افراد خصوصا بانوان در سنین میانسالی از درد در ناحیه شست پا و در مفصل شست رنج میبرند ؛ این درد آنها به مرور زمان بیشتر شده تاجایی که مانع تحرک و ورزش آنان میشود. درد این افراد با حرکت بیشتر میشود و همراه با سروصدا در مفصل میباشد. اغلب این افراد به پزشک مراجعه میکنند و رادیوگرافی میگیرند و به آنها گفته میشود عکس شما مشکلی ندارد و این برایشان مبهم می ماند که مشکل چیست.

روش نسبتا جدیدی علت این دردها و  راه درمان آنها را مشخص نموده است.  در این بیماران با استفاده از یک دستگاه آرتروسکوپی و وسایل ظریف مخصوص مفاصل کوچک ؛ داخل مفصل دیده میشود. این بیماران اغلب یک  چین خوردگی داخل مفصلی در مفصل شست پا دارند یا شروع آرتروز را تجربه میکنند که در هر دو صورت همان زمان مشکل حل میشود و بیمار از  درد رهایی می یابد. با توجه به اینکه در این روش زخم_بسیار_کوچک درحد ۲ میلیمتر ایجاد شده و زمان عمل کوتاه است؛ روشی بسیار موفق و قابل قبول است.