تخصص ارتوپدی چیست؟

ارتوپدی

ارتوپدی بعنوان تخصصی در پزشکی که سعی در اصلاح  سیستم حرکتی بدن انسان دارد،  علمی نوپا نسبت به سایر تخصصهای پزشکی  میباشد. ارتوپدی ابتدا مختص به درمان شکستگیها و  اصلاح ناهنجایهای مادرزادی شدید بود. به همین سبب علامت این  رشته تخصصی  هم اکنون به شکل زیر است:

 

 با گذشت زمان و نیاز بیشتر انسان  به تحرک و گسترش تکنولوژی در  تجهیزات پزشکی،  ارتوپدی به یکباره وسعت بسیاری یافت و برای بسیاری از بیماریهایی که  قبلا هیچ درمانی برای آنها وجود نداشت وکیفیت زندگی را شدیدا تحت تاثیر قرار میداد، درمانی مناسب و رهایی بخش  پیدا شد.  مهمترین بخش این تغییرات در  تعویض مفصل و جراحی  آرتروسکوپی مفاصل بود .

 

به این ترتیب امید بسیار زیادی در جهت بهبود کیفیت زندگی بسیاری از بیماران ایجاد گردید.  با گسترش اعمال جراحی فوق و افزایش دانش بشری،  بیماران با امید بیشتری به این رشته تخصصی نگاه کردند و به مرور زمان  رشته ارتوپدی نیز به سمت رشته های فوق تخصصی در زمینه بیماریهای مفاصل مختلف گسترش یافت و به همین علت تجربیات افراد از اعمال جراحی گسترش بیشتری  پیدا نمود و به همین نسبت نتیجه اعمال بهتر و بهتر شد.

ولی یک مشکل عمده درمورد بیماران ارتوپدی تا همین اواخرحل نشده بود و آن مشکل اجرای دستورات در دوران بازتوانی توسط بیماران بود.  در بیماران ارتوپدی حداقل نیمی از نتیجه گیری از  درمانهای جراحی و غیرجراحی در گرو انجام  احتیاطات و  تمریناتی است که انجام آن در افراد مختلف با شرایط متفاوت با اما واگرهای متفاوتی همراه بود و اغلب بعلت عدم اگاهی بیماران و اختلافات قرهنگی بسیار ناقص انجام میشد.

 

مشکل  فوق باعث بوجود آمدن شکل جدیدی از مراقبت بیماریهای اسکلتی گردیده است که سعی دارد مشکل فوق را حل نماید و احتمال موفقیت درمان در  ارتوپدی را به میزان زیادی بهبود بخشد. این روش شامل چهار اصل مهم است:

  1. آموزش دقیق و موثر به بیمار
  2. فعال بودن بیمار در سیر درمان
  3. ویزیت جامع بین تخصصی
  4. ارتباط مناسب و منظم پزشک با بیمار

در برخی  از کشورها این شکل از مراقبت اجرا گردیده و نتایج بسیار امید بخشی را سبب شده است. به این ترتیب بطورکلی میتوان گفت دوران بررسی، معاینه ویزیت بیماران به شکل سنتی مرسوم سپری گردیده و فصلی جدید در مراقبت پزشکی و خصوصا  ارتوپدی آغاز گردیده است که طی آن بیماران با داروی کمتر و شادابی بیشتر و بصورت فعال به درمان بیماری خود میپردازند.

 

متخصص ارتوپدی کیست؟