تعویض مفصل زانو

knee-replacement-s2-what-is-total-knee-replacement

تعویض مفصل زانو یکی از بهترین و اثر بخش ترین اعمال جراحی برای رهایی بیماران از درد طاقت فرسا است. نتیجه این عمل جراحی هم اکنون با تجهیزات جدید به میزان قابل توجهی بهبود یافته است؛ ولی ذهنیتی در بین بیماران از باقی ماندن درد حتی بعد از عمل وجود دارد که باعث  ترس عمومی شده و باعث میشود بیمار تا مدتها زیر بار عمل جراحی تعویض مفصل نرود و این باعث ضعف شدید عضلانی و تشدید پوکی استخوان و انحراف زانو شده و این اتفاق به معنی  درد بیشتر و پایین آمدن شدید کیفیت زندگی می باشد.

باقی ماندن درد بعد از تعویض مفصل چندین علت دارد که در کشور ما مهمترین علت رعایت نکردن  تمرینات ورزشی و احتیاطات لازم در دوران قبل و بعد از عمل و عدم مراجعه منظم به  پزشک معالج است . بنابراین در حال حاضر توصیه به این است بیمارانی که در نظر است عمل جراحی تعویض مفصل انجام دهند خود چندین جلسه تحت آموزش قرار گیرند و اصول مراقبتهای اولیه قبل و بعد از عمل را آموزش ببیند و خود به عنوان یک عضو موثر از تیم درمان باشد تا از میزان  عوارض به میزان زیادی کاسته شود.

در صورتی که بیمار تمامی اموزشها را ببیند و اصول مربوط به این عمل به درستی اجرا گردد؛ خطر عوارض این عمل بسیاربسیار کمتر از باقیماندن درد زانو و زندگی با درد است.