خدمات ارتوپدی مرکز درمانی سپید

خدمات ارتوپدی مرکز درمانی سپید

کلینیک ارتوپدی سپید امیدوار است طبق دستورالعمل‌های بومی‌سازی شده در این مرکز روش درمانی نظام‌مند و متفاوتی را ارائه نماید که برای بیماران همه مراحل درمانی کاملا شفاف‌سازی شده و با ارائه مستندات مربوط و کمک گرفتن از اصول خود مدیریتی در آموزش بیماران کمک شایانی به پیشبرد روند درمان بیماران نسبت به استانداردهای ارائه شده در کشور تا کنون ارائه دهد. هم اکنون تعداد معدودی از مراکز درمانی در انگلستان و امریکا و فقط به صورت بسیار محدود با این روش ارائه خدمت می‌نمایند. بنابراین کلینیک سپید تنها مرکز پزشکی خاورمیانه خواهد بود که با این سیستم اداره می‌شود.
خدمات ارتوپدی در حوزه جراحی آرتروسکوپی بیماری‌های زانو و شانه، درمان آرتروز، جراحی آرتروسکوپی خارپاشنه و سایر بیماری های ارتوپدی بر مبنای اصول ذکر شده ارائه می‌شود.

درمان در کلینیک ارتوپدی سپید بر پایه چهار محور اصلی زیر ارائه خواهد شد:

۱- روش نوین درمان مبتنی بر بکارگیری صحیح سیستم‌های کامپیوتری در خدمت جراح در راستای بهبود تصمیم‌‌گیری
۲- استفاده از اصول خود مدیریتی با هدف تغییر رفتار ناسالم و به منظور کمک به روند درمان و بهبود کیفیت زندگی بیمار
۳- درمان نظام‌مند بیماری‌های مُزمنی مثل آرتروز طبق زمان بندی مشخص و تعریف شده برای بیمار به طول ۶ هفته
۴- درمان بیماری‌ها بر مبنای جدید‌ترین مقالات و مستندات علمی موجود

خدمات ارتوپدی کلینیک سپید شامل موارد زیر می‌باشد: